zaterdag 26 maart 2011

Oostvaardersplassen


Kooikarper


Wilde Eend


Vinkje


Vinkje


Vinkje


Aalscholver


Koolmeesje


Ganzen in de vlucht


Natuur


Aalschovers aan het nestelen


Nest bouwen


Natuur


Roedel herten


Aalschover te drogen


Natuur


Vinkje (man)
Posted by Picasa